دادن معنایی تازه به موسیقی در خانه

ارسال شده در: 19 آبان

دادن معنایی تازه به موسیقی در خانه راه های متعددی برای پخش موسیقی در یک خانه به فرم قرن بیست و یک وجود دارد. شما می توانید یک جعبه ی موسیقی بزرگ بگیرید، صدای آن را روی ۱۱ بگذارید، در راهرو خانه تان بایستید و به سبک جاون کاوسک آهنگ say anything را بخوانید. می […]

ادامه مطلب