روشنایی هوشمند: یک راه حل خانگی با مزایای زیادی در زمینه سلامتی

روشنایی هوشمند: یک راه حل خانگی با مزایای زیادی در زمینه سلامتی

ارسال شده در: 28 آبان

نورهای فلورسنت، صفحات نمایش کامپیوتر، علائم نئون- این ها همه نورهای محیطی  موجود در زندگی ما می باشند. که برای چرخه ی زیستی شما چنین نورهایی همانند نویزهایی اضافه می باشند. خوشبختانه، روشنایی هوشمند و مناظر برنامه ریزی شده می توانند به شما این امکان را بدهند که اثرات چنین نورهای ناخواسته ای را – […]

ادامه مطلب

دادن معنایی تازه به موسیقی در خانه

دادن معنایی تازه به موسیقی در خانه

ارسال شده در: 19 آبان

دادن معنایی تازه به موسیقی در خانه راه های متعددی برای پخش موسیقی در یک خانه به فرم قرن بیست و یک وجود دارد. شما می توانید یک جعبه ی موسیقی بزرگ بگیرید، صدای آن را روی ۱۱ بگذارید، در راهرو خانه تان بایستید و به سبک جاون کاوسک آهنگ say anything را بخوانید. می […]

ادامه مطلب